Garantie si retururi

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI

 • Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice etc.), setari si instalari incorecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor.
 • Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a codului si a numarului unic de serie S/N, beneficiaza de garantie in termenul specificat pentru fiecare in parte, termenul de garantie calculandu-se de la data facturarii fiecarui produs in parte.
 • Durata medie de utilizare a produselor este de 3 ani.
 • Asigurarea garantiei se face gratuit la sediul furnizorului, Dual Computers SRL, in zilele lucratoare. Aducerea la starea de conformitate se va face in primul rand prin repararea produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-primire.
 • Timpul de nefunctionare din cauza lipsei de conformitate aparute incadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie legala, de conformitate si cel al garantiei comerciale si curge, dupa caz, din momentulla care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentarii produsului la vanzator/unitatea service, pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si, respectiv, al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului.
 • Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata cumulata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen,
 • la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
 • Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte incadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie care curge de la data preschimbarii produsului.
 • Furnizorul nu va fi raspunzator, in cazul defectarii produsului, pentru pierderea informatiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite de beneficiar in urma acestor pierderi, obligatia vanzatorului fiind numai de a repara sau inlocui produsul defect. Vanzatorul nu este raspunzator de deblocarea echipamentelor care au fost protejate prin parole de catre beneficiar.
 • Acumulatorii (baterii reincarcabile) beneficiaza de 6 luni garantie de la data achizitiei, cu exceptia situatiilor in care se precizeaza altfel.
 • Defectiunile software nu fac obiectul acestui certificat de garantie.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

 • Pentru a putea beneficia de garantie, este obligatorie prezentarea facturii si a certificatului de garantie. Produsul va fi insotit de toate accesoriile cu care s-a achizitionat si livrat.
 • Sa pastreze integritatea sigiliilor vanzatorului/producatorului, respectiv ale executantului operatiilor de service.
 • Alimentarea se va face numai de la o reteaua electrica cu impamantare si in limitele de toleranta prevazute de producator.
 • Sa foloseasca numai elementele de cablaj originale ale echipamentelor.
 • Sa respecte instructiunile de utilizare ale echipamentelor, conform indicatiilor tehnice date de vanzator, respectiv de executantul operatiilor de service.
 • Sa pastreze integritatea sigiliilor vanzatorului, respectiv ale executantului operatiilor deservice.
 • Sa confirme, pe documentele executantului, lucrarille efectuate, prin semnarea si stampilarea acestor documente.
 • Sa pastreze documentatia primita odata cu echipamentul pe toata durata perioadei de garantie.
 • Recomandam ca produsul sa fie insotit de ambalajul original pentru a se asigura integritatea produsului pe durata transportului.
 • Modificarile de configurare si utilizare incorecta sau nelicentiata a produselor software exonereaza vanzatorul de orice raspundere.

GARANTIA PRODUSULUI NU ACOPERA URMATOARELE SITUATII

 • Deteriorari termice, mecanice si plastice ale produsului datorate accidentelor, vibratiilor, intemperiilor, neglijentei in utilizare sau a altor factori independente de producator.
 • Utilizarea produsului in conditii neadecvate (ex. tensiune de alimentare necorespunzatoare, impamantare inexistenta sau gresita, conectare la PC fara impamantare, actiuni ale substantelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate, etc.).
 • Utilizarea produsului in aplicatii ce necesita performante si calitati, altele decat cele oferite de clasa si scopul pentru care acest produs este destinat sau in afara specificatiilor sale tehnice.
 • Nerespectarea instructiunilor de utilizare sau instalare prevazute in manualul produsului.
 • Defectele de orice fel aparute ca urmare a uzurii in limite normale inurma folosirii produsului in conditiile recomandate.
 • Utilizarea de baterii, surse de alimentare sau accesorii, altele decat cele produse, aprobate sau recomandate de catre producator sau vanzator.
 • Schimbarea starii originale a produsului prin interventii neautorizate.

ALTE INFORMATII IMPORTANTE

 • Reparatiile efectuate pentru remedierea defectelor aparute ca urmare a motivelor de excludere de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare pentru piese de schimb, manopera si transport, agreate in prealabil cu beneficiarul.
 • Garantia furnizata nu afecteaza drepturile beneficiarului consumator conform cu legislatia aplicabila in vigoare privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.
 • Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei.

RETURNAREA PRODUSELOR

 • In cazul comenzilor de la distanta, Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un bun sau sa renunte la un serviciu, in trmen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decat cele de livrare. Astfel, portivit OUG 34/2014, perioada de returnare a unui produs sau de renuntare la un serviciu expira in termen de 14 zile de la finalizarea intrarii in posesie a produsului complet.
 • Produsele uzate, zgariate, deteriorate pot beneficia de dreptul de returnare, dar vanzatorul poate stabili si percepe o taxa suplimentara între 0 si 50% din valoarea initiala a produsului, in functie de gradul de deteriorare a formei initiale a produsului, a lipsei accesoriilor sau a ambalajelor.